СМИ Кыргызстана

Основано: 1938

Регион: Нарын

Тип: Печатное

Периодичность: Еженедельно

"Теңир Тоо"

"Теңир Тоо" гезити - Нарын облустук коомдук-саясий гезит.
1938-жылы 10-августта негизделген.
Гезит аптасына бир жолу кыргыз тилинде жарык көрөт.
Башкы редактору Дүйшөналиев Таалайбек Токтобекович.

Контактная информация: 722900, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас көчөсү 5
Байланыш телефондору: (03522) 5-03-01 (тел, факс);
5-13-22
e-mail: tenirtoo@mail.ru

Последние публикации