СМИ Кыргызстана

Основано: 1990

Регион: Джалал-Абад

Тип: Печатное

Периодичность: Еженедельно

"Жалал-Абад үнү"

Жалал-Абад шаардык гезит. Гезит ээси: Жалал-Абад шаарынын мэриясы жана шаардык Кеңеш.
Нускасы 1 300, 8 бет, түстүү, айына 2 жолу чыгат.

Контактная информация: Жалал-Абад ш., Ж.Бакиев көч., 38, 45-кабинет, Жалал-Абад шаарынын мэриясынын имараты

Последние публикации