Элдик жаңылыктар

Сүлүктү тарыхын жазууга катышкыла

  • Автор: Б.Сапаркулов
  • Аймак: Баткен
  • Жарыяланган: 06.01.2015 @ 18:17
Сүлүктү тарыхын жазууга катышкыла

Сүлүктү шаарынын тырыхын кайрадан китеп кылып жазуу иштери башталды. Бул иш чарага ар бир Элин Жерин сүйгөн атуул катышып салым кошо алат дейт белгилүү тарыхчы, чыгаан педагог Гапыр Мадеминов. Автордун айтымында мурда басмадан чыккан «Сүлүктү шаарынын кыскача тарыхы» китеби көптөгөн окурмандардын суранычы менен кайрадан толукталып, басылып чыкмакчы. Автор тарабынан мурда жарыяланбаган тарыхый фактылар, архивдик материалдар жана эл оозунан жазылып алынган уламыштар менен толукталмакчы. Ошондой эле тарыхчы окумуштуулардын илимий эмгектеринен шилтемелер, далилдер келтирилмекчи. Китептин автору Гапыр Маматкулович жалпы тургундарды уламыштарды, фото материалдарды жана тарыхый маалыматтарды чогултууга катышууга чакырат. Белгилей кетүүчү нерсе Г. М. Мадеминовдун буга чейин 15 китеби чыккан болсо анын көпчүлүгү окурмандардын суроосу менен эки жолудан, «Акыл эмгегинин маданияты » китеби үч жолу кайра басылып чыккан.

Бул жерде сиз өз жаңылыгыңызды жарыялай аласыз..