Кыргызстандын ЖМКлары жана Интернет-басылмалары

Негизделген: 2001

Аймак: Кыргыз Республикасы

Түрү: Басма

Мезгилдүүлүгү: Жума сайын

"Жаңы Агым"

Коомдук-саясый гезит.

Басма ээси: ОсОО "Адвокат" гезитинин редакциясы

Башредактор Аскер САКЫБАЕВА

Байланыш маалыматтары: Бишкек шаары, инд.720021,
Үсөнбаев көч, 2
"Жаңы Агым" гезитинин редакциясы
Тел.: 38-67-73, 38-67-06
Факс.: 48-61-24
E-MAIL: agym@vb.kg