Акыркы макалалар

Виртуалдык илимий китепкана

  Виртуалдык илимий китепкана

Жакында Жалал-Абад мамлекеттик университетинин китепкана-маалымат борборунда “Кыргыз виртуалдык илимий китепканасы” (ВИК) программасынын Кыргыз Республикасындагы жана Казакстан менен Тажикстандагы жетекчиси жана менеджери Кэтрин Кейси жана ВИК программасынын улуу менеджери Роза Бульдекбаева катышкан тренинг-семинар =тк=рълдъ.

Семинар-тренингге илимий кызматкерлер, окутуучулар, ЖАМУнун жаш окумуштуулары жана китепкананын жетект==чъ адистери жана ошону менен бирге эле Жалал-Абад жана Ош шаарларындагы башка жогорку окуу жайлардын, ишканалардын жана илим-изилд==чъ институттардын окумуштуулары чакырылган. Семинарда виртуалдык илимий китепканасы (ВИК) программасы боюнча келген коноктор катышуучуларга Кыргыз ВИКтин (www.Kyrgyzstan VSL.org) сайтын тааныштырып, анын кызматы, мазмуну боюнча таркатма материалдар аркылуу ке\ири маалыматтарды беришти,

“Кыргыз виртуалдык илимий китепканасы” (ВИК) илим менен техниканын бардык тармактары боюнча, ошондой эле социалдык жана гуманитардык илимдердин к=пт=г=н тармактары боюнча илимий макалалардын толук текстин жъкт=п алуунун же\ил жолун камсыздайт. ВИК окурманга жеткиликтъъ болгон бардык илимий-изилд== журналдарынан изд==, журналдардын онлайн коллекциясын тъзъъ, жеке пайдалануучунун эсепке алуусун жъргъзъъг= жана издеген сурамжылоонун негизинде жакында жарыяланган макалалар ж=нънд= шилтемелерди электрондук почта аркылуу алууга мъмкъндък берет.

Интернетте журналдарды изд==нън башка механизмдери жогоруда белгиленген функциялардын бардыгын аткарбайт. Мисалы, OARE, HINARI, AGORA, веб-сайттары макалаларды изд==нъ аларда болгон журналдардын коллекцияларынын ичинде изд==г= мъмкъндък берет – ВИК менен бирге ушул журналдардын бардык коллекциялары боюнча изд==нъ бир убакытта жъргъзъъг= болот. Google Sсholar (sсholar.google.com) сыяктуу башка изд== системалары толук текст търънд= алуу ъчън жеткиликтъъ болбогон журналдар боюнча жыйынтыктарды к=рс=т=т жана ошондой эле Google Sсholar сапаты т=м=н, рецензияланбай жарыяланып чыккан материалдарды камтыйт.

Журналдарды басып чыгаруучулар жъкт=п алынган макалаларды жеке колдонууга, =зъ\ъздън мекеме\издеги кесиптештер менен студенттерге беръъ ъчън макалаларды сактоо мъмкъндъгън берет. Макалаларды автоматтык търд= жъкт== жана кайра сатуу, же макалаларды коммерциялык максатта пайдалануунун башка търл=рън= жол берилбейт. Макаларды сиздин =зъ\ъздън мекеме\изден тышкары башка изилд==чъл=р арасына дайыма, же системалуу негизде таратууга, адатта, уруксат берилбейт.

Мындай сайтын ачылышы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин студенттерине, илимий иштер менен алектенген бардык эле шаар тургундарына жана китепкана-маалымат борборунун кызматкерлери ъчън жакшы мъмкънчълъкт=рдъ тъз=т.

Жа\ылай НАЗАЛОВА

Бир гана сайтта катталгандар пикирлерин жаза алат. Эгер катталган болсоңуз, анда аккаунтуңузга кириңиз.
катталгандар гана колдонуучулар "ЖМКларга даттанууларды териштирүү комиссиясына" арыздана алат. Эгер сиздин аккаунтуңуз бар болсо, анда кириңиз.

Азырынча бир да пикир жок...