Kyrgyzstan Mass-media

Founded: 2014

Region: Kyrgyz Republic

Type: internet

Periodicity: daily

"Көктөм"

Бул сайтка журналистикада жаңыдан кадам жасап жаткан жаштардын жана “Устат-шакирт” таалим-тарбия системасынын алкагында жаш журналисттер тараптан даярдалган материалдар жарыяланып турат.

Website: http://koktom.journalist.kg/

RSS: http://koktom.journalist.kg/feed/

Contacts: “Устат-шакирт” долбоорунун жетекчисинин жардамчысы, сайттын веб-редактору:

0552 17 23 45 – Рахат Саламатова

Эл. почта: jashkgjournalist@gmail.com

Latest articles