Latest articles

Ысык-Кѳлдѳ экологиялык милиция кайра иштей баштайт

Ысык-Кѳлдѳ экологиялык милиция кайра иштей баштайт

Ысык-Кѳлдѳ айлана-чѳйрѳнү коргоого жардам катары экологиялык милиция кызматы мындан 18 жыл мурун түзүлүп, 2011-жылы жоюлуп кеткен. Ал арадан бери Айлана-чѳйрѳнү коргоо жана токой чарбасы агенттиги жана экологиялык техникалык инспекциянын ѳкүлдѳрү иш алып барууда бир катар кыйынчылыкка дуушар болуп келишкен.

Ысык-Кѳл 2020-жылга чейин пилоттук программага кирип, анын алкагында экологияны сактоо маселеси да каралган. Бүгүнкү күндѳ браконьерлерге каршы күрѳшүү иштери жүргүзүлгѳнү менен алгылыктуу натыйжа чыкпай келгендиги кемчилик катары эске алынууда. Андыктан жаратылышты коргоо үчүн кошумча экологиялык милиция түзүү каралууда. Бул системанын жандануусуна коомчулук тѳмѳндѳгүдѳй пикир калтырат:

-Мисалы, тоодон егерлер бир мылтык менен ошончо браконьерди кармап келүүсү анын ѳмүрүнѳ кооптуу. Ошондуктан милиция кызматы болсо, кандайдыр бир күч болуп, тартип сакталат эле. Ошондуктан экологиялык милиция биздин облусубузга абдан керек.

-Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекцияга же болбосо жаратылыш сакчыларына кол кабыш кылып, алардын үстүнѳн карай турган күч түзүмү болсо жакшы эле болмок. Себеби алардан натыйжа чыкпай жатпайбы. Ошолдон улам, экополицияны түзсѳ жакшы эле болмок.

-Чындыгында айрым айыл-кыштактарда экология тармагы менен жан баккандар бар. Муну тыйыш керек го деп ойлойм. Жанагындай балык кармаганды, мергенчиликке уруксат кагаздарды бир чектелүү убакытка гана берсе жакшы болмок.

Кѳпчүлүк жашоочулар макул болгондой эле экологиялык милициянын түзүлүшүн Айлана чѳйрѳнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги да колдойт. Анткени мындан 7 жыл мурда иш алып барганда жаратылыштын коргоо ѳз натыйжасын берген. Бүгүнкү күндѳ кошумча күчтүн жоктугун пайдаланган браконьерлер инспекторлорду коркутууга да барып жатат. Эгер бул кызмат кайрадан жанданса экология үчүн бир топ жеӊилдик болорун Ысык-Кѳл аймактык айлана чѳйрѳнү коргоо башкармалыгынын башчысы Тургунбек Ѳскѳнбаев билдирет:

«Балык менен иштеген, тоодон кийик атып жүргѳн браконьерлер курал-жарактар менен жүрүшѳт. Ошолордун баары күчтүү болуп, инспекторлорго кол салып жатат. Ошондуктан экологиялык милицияны ачуу эӊ туура маселе. Себеби милиция кызматкерлеринде стабилдүү курал-жарактар болуп, коопсуздук жагынан жакшыраак мамиледе болушат. Атайын түзүм ачылса тоодогу кийиктердин, кѳлдѳгү балыктардын сакталышына чоӊ жардам берет эле».

Мындай пикирге мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын ѳкүлдѳрү да кошулат. Анткени жайкы эс алуу мезгилинде Ысык-Кѳлдүн айланасын кѳзѳмѳлдѳѳ учурунда жашоочулардын баш ийбестик мамилесинен кыйынчылык тартып келишкендигин аталган инспекциянын Жети-Ѳгүз, Ак-Суу, Түп району жана Каракол шаары боюнча регион аралык экотехинспекциясынын башчысы Таалайбек Карасартов белгилейт:

«Мисалы кѳлдүн жээгине чейинки 100 метрлик зонага унаа токтобошу керек деген мыйзам бар. Бирок аларды биз кантип токтотушубуз керек деген мыйзам жок. Тагыраак айтканда, атайын таяныч жок. Ошондуктан экологиялык 100 метрлик зонаны экологиялык милиция мыйзам менен чектеп коргошу керек. Кѳлдүн үстүндѳгү аймакты, корукту коргоодо туура иш жүрүп жатабы деп ошол кызмат контроль жүргүзүшү керек».

Мындан улам облус жетекчилиги 2011-жылы жоюлуп кеткен экологиялык милицияны түзүү демилгесин кайрадан кѳтѳрүүдѳ. Учурда кошумча кызматты каржылоо булактарын кароо менен атайын программа иштеп чыгып ѳкмѳткѳ сунуштоо алдында турат. Эгер колдоо кѳрсѳтүлсѳ, иш жүз пайызга оӊ натыйжа берерин ыйгарым укуктуу ѳкүлдүн басма сѳз катчысы айтат:

«Экологиялык милиция деп айтып жатканыбыз, бул аӊчылыкка каршы күрѳшүүнүн бирден бир милдети. Алардын ишин жѳнгѳ салууда керек. Анткени ар кимге эле атууга уруксат кагаз, сертификат бере берсе болбойт. Кызыл китепке киргенден кийин мыйзамдар менен корголо турчу жаныбарлар, дары чѳптѳр, бак дарактар бар. Ошолорду карап, мыйзамсыз иштегендерди кѳзѳмѳлгѳ алып, убагында чара кѳрѳт. Азырынча ѳкмѳткѳ ушундай сунуштарды берип жатабыз, буюрса колдоп берет деген ойдобуз», -дейт Жаныбек Кожоев.

Original url : maralfm.kg

Only registered users can post comments. If you have account, please signin here.
Only registered users can post complaints. If you have account, please signin here.

No comments so far...