Latest articles

Алыскы аймактардагы 80 айылга эки жылда Интернет кошулат

Мамлекеттик байланыш агенттиги Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015-жыл үчүн программасынын ташырмаларына жетишүү жана аткаруу боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыкты жана бекитти.

Ушул жылы аткарылууга тийиш болгон иш-чаралар планына төмөнкүлөр кирет:

1. Радиомониторинг системасынын камтуу аймагын кеңейтүү;

2. Кыргыз Республикасынын баардык аймагына бирдей телефон байланышын түзүү;

Бул тапшырманы аткарыш үчүн Мамлекеттик байланыш агенттиги 2015-жылы-40 калктуу пунктка жана 2016-жылы дагы - 40 калктуу пунктка телефон байланышын орнотууну пландады. Мындай жол менен уюлдук байланыш түйүндөрүнүн тейлөө аймагы жогорулатылат жана алыскы, шарты катаал аймактардагы айылдарга уюлдук байланыш тейлөөсү менен Интернет берилет.

Жогоркуда саналган эки тапшырмадан тышкары Мамлекеттик байланыш кызматы мобилдик түзүмдөрдү идентификациялоо системасын киргизүү, Эл аралык электр байланыш союзуна санариптик телеберүү үчүн 50 жыштыкты киргизүү сыяктуу бир нече тапшырмаларды ишке ашырмакчы.

Original url : www.kabarordo.kg

Only registered users can post comments. If you have account, please signin here.
Only registered users can post complaints. If you have account, please signin here.

No comments so far...